Veterinary Injection
Amoxicillin & Cloxacillin 3 gm Veterinary Injection
Amoxicillin & Cloxacillin 4.5 gm Veterinary Injection
Veterinary Injection
Ampicillin & Cloxacillin 3 gm Veterinary Injection
Veterinary Injection
Ampicillin & Cloxacillin 4 gm Veterinary Injection
Veterinary Injection
Amoxicillin & Sulbactam 3 gm Veterinary Injection
Veterinary Injection
Amoxicillin & Sulbactam 4.5 gm Veterinary Injection